A diamond ring, A Rolls-Royce, A Hasselblad camera.
There are times when, if you want the best in a class,
you automatically know what to buy.

 

Vi kallar den FLODMAN!
Ett unikt svenskt vapen för jakt och sportskytte. En hagelbössa tillverkad av rostfritt stål. Konstruerad av Rune Flodman, en av landets mest meriterade tävlingsskyttar.
Flodman - ett tekniskt mästerverk med högsta krav på styrka och precision i varje detalj.
                                                                                                                                            
Men det är inte de enskilda detaljerna utan sambandet dem emellan som slutligen avgör ett vapens totala effektivitet och skjutegenskaper. Flodman tar fasta på helheten och garanterar högsta funktionskvalitet. Inte bara när skjutförhållandena är idealiska, utan också när väder och vind gör allt för att försämra resultatet.

Flodman tillhör redan idag morgondagens generation av hagelgevär. Ett precisionsvapen i alla delar! Det var också med den föresatsen Rune Flodman gav sig i kast med att konstruera och tillverka ett hagelvapen som tillfredställer såväl generella som höst individuella önskemål på form och funktion. Ett vapen som på ett tekniskt intelligent och verklighetsnära sätt förenar gamla hantverkstraditioner med dagens moderna möjligheter till rationellt teknikutnyttjande.

Med Flodman får du som jägare och sportskytt en vän för livet. Den unika konstruktionen erbjuder flera kombinationsmöjligheter och i fullt utbyggt skick ett helt vapensystem: hagel - kombi - dubbelstudsare. Det är bara att välja!

Trots den låga profilen och de eleganta linjerna är Flodman ett robust och oömt universalvapen, effektivt, säkert och lätthanterligt. Framtidens hagelbössa redan idag!

Ett exklusivt vapen för kvalificerade skyttar. Ett vapen som gör att du inte bara känner dig som en bättre skytt.
Du blir också en bättre skytt med Flodman!

Större krav på styrka och livslängd har lett till dagens allt vanligaste "bockgevär" (over and under). Dessa har hittills av konstruktionsskäl ofta haft en hög profil, mindre god balans av många och ansetts litet klumpiga.
Vi har ny lyckats kombinera den låga eleganta profilen med verkligt god balans och "råstyrka".

Utbytbara chokar ger dig möjlighet att välja rätt choke i alla situationer.
Vi har dessutom gått ett steg längre. utöver den valfria trångborrningen kan du på specialbeställning och chokar* som förflyttar träffbilden upp till 50 cm på 35 m. Ett bra alternativ om du vill ändra träffläget utan att "bygga om bössan".
* = patenterad eller patentsökt konstruktion

Med den medföljande nyckeln kan du på några ögonblick avlägsna bakstocken. Detta system medger att du redan vid leveransen kan välja den standardstock som passar dig bäst. Det ger också möjlighet att anpassa vapnet till olika användningsområden, exempelvis jakt eller tävlingsskytte.

– Flodman-vapnet levereras i standardutförande med stålgrå, "sidenmatta", pipor som inte ger besvärande reflexer.

Mekanismen spänns med toplevern, vilket medför att pipan blir "självöppnande". En detalj som uppskattas mycket är när det krävs snabba omladdningar.

– Lådan är utformad så att rekylupptagningen sker på fördelaktigaste sätt (straight-line-recoil). Förutom att skjutningen känns bekvämare går det också snabbt att avlossa ett välplacerat andraskott.

– Flodman-vapnet är förberett för kombi- och dubbelstudsarpipor.

Ett vapens kvalité och livslängd beror till stor del på styrkan i led- och låsanordningen* mellan pipa och låda. Flodmanvapnet har konstruerats med extremt stora, och geometriskt riktiga, kraftupptagande ytor. Tillverkningen sker dessutom i högteknologiska maskiner som ger maximal noggrannhet. Detta ger vapnet lång livslängd.
* = patenterad eller patentsökt konstruktion

Den lättåtkomliga mekanismen* är också en nykonstruktion. Den har genom avbalansering av vitala delar i en inbyggd slagssäkerhet. De konventionella hanarna är bortrationaliserade och ersatta av kraftig dimensionerade slagstift som slår i det närmaste vinkelrätt mot patronen. Detta ger oss också möjlighet att få distinkta tryck och ett överlägset snabbt anslag. Pipväljare och valfrihet mellan manuell och automatisk säkring är standard.

   
     
© 2007, Flodman Guns